Konferencje Samorządu Robotniczego
 
Encyklopedia PWN
Konferencje Samorządu Robotniczego (KSR),
instytucje samorządowo-związkowo-partyjne, które zaczęto powoływać IV–V 1958, ograniczając działanie rad robotniczych istniejących od 1956;
decyzję o powołaniu KSR powzięto na IV Kongresie Związków Zawodowych IV 1958 i następnie tę praktykę utrwalono w ustawie o samorządzie robotniczym z 20 XII 1958; KSR były na ogół instytucjami niezbyt aktywnymi; w jej skład wchodzili przedstawiciele zakładowej organizacji PZPR, rady zakładowej związków zawodowych oraz bezpośrednio wybrani przedstawiciele załogi; formalnie KSR zostały zniesione ustawą z 25 IX 1981, jednak w rzeczywistości przestały istnieć przed wydaniem tej ustawy, gdy od jesieni 1980 w zakładach pracy tworzył się NSZZ „Solidarność”.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia