Koncern Banku Gospodarstwa Krajowego
 
Encyklopedia PWN
Koncern Banku Gospodarstwa Krajowego, koncern państwowy,
w okresie międzywojennym popularne określenie grupy przedsiębiorstw znajdujących się pod zarządem Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), w których kapitale akcyjnym partycypowało państwo;
w skład koncernu wchodziły głównie przedsiębiorstwa zbrojeniowe oraz innych branż o dużym znaczeniu dla kraju; w przypadku niemożności wywiązania się przez kredytowane przedsiębiorstwo ze zobowiązań finansowych państwo przejmowało część jego kapitału, stając się współwłaścicielem, a administrację takiego przedsiębiorstwa zlecano BGK; przedsiębiorstwa te korzystały z licznych przywilejów nieformalnych, jak np. pierwszeństwo w uzyskiwaniu korzystnych zamówień państwowych, tanich kredytów, zwolnień podatkowych.
Bibliografia
Z. Landau Koncern Banku Gospodarstwa Krajowego, „Kwartalnik Historyczny” 1994 nr 2.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia