Komisja Planowania przy Radzie Ministrów
 
Encyklopedia PWN
Komisja Planowania przy Radzie Ministrów,
państw. organ ds. planowania gosp., działający w PRL 1957–88;
posiadała szersze kompetencje od działającej wcześniej Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego; do podstawowych zadań Komisji należało opracowywanie i przedstawianie Radzie Ministrów wniosków w sprawie gł. kierunków polityki ekon. państwa.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia