Kluby Demokratyczne
 
Encyklopedia PWN
Kluby Demokratyczne,
ugrupowania społ.-polit. radykalnej inteligencji pol. wywodzącej się z lewicy obozu sanacyjnego, tworzone od 1937;
opozycyjne wobec obozu rządowego; 1938 z Klubów Demokratycznych wyłoniło się Stronnictwo Demokratyczne; działacze Klubów Demokratycznych: M. Handelsman, M. Michałowicz, W. Rzymowski, A. Fiderkiewicz i in.; nieoficjalny organ prasowy „Czarno na białem”.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia