Kleiber Michał
 
Encyklopedia PWN
Kleiber Michał, ur. 23 I 1946, Warszawa,
specjalista w dziedzinie mechaniki i informatyki;
od 1984 profesor Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN; od 1994 czł. PAN (2007–15 prezes), od 1999 — TNW; 2001–05 min. nauki i informatyzacji; gł. prace dotyczące metod komputerowych w mechanice, m.in. zastosowania systemów eksperckich; opublikował m.in. książki: Metoda elementów skończonych w nieliniowej mechanice kontinuum (1985), Wprowadzenie do metody elementów skończonych (1989), Nonlinear mechanics of structures (1991, wspólnie z Cz. Woźniakiem), The stochastic finite element method (1992, wspólnie z T.D. Hienem), Komputerowe metody mechaniki ciał stałych (1995, współautor i redaktor), Parameter sensitivity in nonlinear mechanics (1997, wspólnie z H. Antunezem, T.D. Hienem i P. Kowalczykiem); 2001 otrzymał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej; 2016 odznaczony Orderem Orła Białego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia