Khmerowie
 
Encyklopedia PWN
Khmerowie, Khmerzy,
naród tworzący podstawową ludność Kambodży (ok. 5,9 mln 1994), mieszkają również w Wietnamie (ok. 850 tys.), Tajlandii (ok. 500 tys.), USA, Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii;
język khmerski; od XV w. wyznają buddyzm hinajana; na kulturę Khmerów miały wpływ kultury Czamów i Monów, ale przede wszystkim ind. — w sferze religii (hinduizm, następnie od XV w. buddyzm), etyki i sztuki; zachowały się także rozbudowane wierzenia animistyczne oraz czarownicy zajmujący się magią i uzdrawianiem; od mężczyzn oczekuje się okresowych medytacji w klasztorach; Khmerzy zajmują się uprawą ryżu, ogrodnictwem, rybołówstwem; odrębną grupę stanowią ludy górskich Khmerów (prawie 60 plemion, m.in. Kui i Bahnarzy).
zgłoś uwagę
Ilustracje
Kambodża, chłopiec odprowadzany do świątyni buddyjskiej w wiosce khmerskiej fot. B. Ostrowska/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia