Kępno
 
Encyklopedia PWN
Kępno,
m. powiatowe w województwie wielkopolskim, na Wysoczyźnie Wieruszowskiej, nad rz. Niesób zw. Samicą (lewy dopływ Prosny).
Ludność miasta: ogółem — 14,1 tys. mieszkańców (2019)
Gęstość zaludnienia: 1 762,6 os/km2 (2019)
Powierzchnia: 8 km2
Współrzędne geograficzne: długość geograficzna: 17°59′E, szerokość geograficzna: 51°17′N
Prawa miejskie: nadanie praw — przed 1283, utrata — XIV w.; nadanie praw — 1660
Oficjalne strony WWW: www.um.kepno.pl
Ślady osadnictwa z młodszej epoki brązu; początkowo gród obronny; 1282 Mściwój II zawarł tu tajny układ z Przemysłem II, przekazując mu Pomorze Gdańskie; prawa miejskie przed 1283 do XIV w. i od 1660; ponowna lokacja związana z imigracją ludności z protest. Milicza; położone na ruchliwym szlaku z Wielunia do Wrocławia uczestniczyło w eksporcie zboża; od XV w. duże skupisko Żydów, do XIX w. jedna z ważniejszych gmin w Wielkopolsce; w 2. poł. XVIII w. ośr. przemysłu sukienniczego; 1793–1920 w zaborze pruskim (1807–15 w Księstwie Warsz.); od 1874 połączenie kol. z Katowicami i Krakowem; udział mieszkańców w powstaniu wielkopol. 1918–19; w czasie II wojny światowej masowe wysiedlenia; 1887–1975 i od 1999 siedziba powiatu. Ośr. przemysłu maszyn.; ponadto przemysł spoż., drzewny, chem., metal., materiałów budowlanych, odzieżowy; węzeł kol. i drogowy; Muzeum Ziemi Kępińskiej; klasycyst. synagoga (1814–15 F.W. i K.F. Schefflerowie); domy (XVIII/XIX w.).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia