Karta 77
 
Encyklopedia PWN
Karta 77,
ugrupowanie opozycyjne w Czechosłowacji;
działała od I 1977 jako ruch obrony praw obywatelskich, do których rząd czechosłowacki zobowiązał się jako sygnatariusz Aktu końcowego KBWE (1975); deklarację założycielską podpisało 239 osób (wśród nich: J. Hájek, V. Havel, Z. Mlynář, J. Patočka); co roku członkowie K. 77 wybierali spośród siebie 3 rzeczników, którzy ogłaszali jej deklaracje (m.in. przypadki naruszania prawa przez władze, analizy sytuacji politycznej) oraz interweniowali w sprawach osób represjonowanych z powodów politycznych; od 1978 ugrupowanie patronowało Komitetowi Obrony Ludzi Niesłusznie Represjonowanych; działacze K. 77 podlegali represjom ze strony władz; 1989 K. 77 wspólnie z kilku mniejszymi ugrupowaniami utworzyła Forum Obywatelskie i ruch Społeczeństwo przeciwko Przemocy; 1992 zawiesiła działalność.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia