Forum Obywatelskie
 
Encyklopedia PWN
Forum Obywatelskie, Občanské fórum,
ruch polityczny w Czechach 1989–91;
Forum Obywatelskie domagało się reform politycznych i gospodarczych w kraju; XII 1989 działacz ruchu, V. Havel, został prezydentem Czechosłowacji; 1990 Forum Obywatelskie i działające na Słowacji Społeczeństwo Przeciwko Przemocy wygrały wybory do Zgromadzenia Narodowego Czechosłowacji; 1991 rozpadło się na Obywatelską Partię Demokratyczną i Ruch Obywatelski (od 1993 Wolni Demokraci).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia