Kampania na rzecz Rozbrojenia Nuklearnego
 
Encyklopedia PWN
Kampania na rzecz Rozbrojenia Nuklearnego, Campaign for Nuclear Disarmament (CND),
organizacja brytyjska, założona 1958;
żądała jednostronnego rozbrojenia nuklearnego i obniżenia wydatków na cele militarne przez Wielką Brytanię, co (w opinii CND) miało otworzyć drogę do zakończenia wyścigu zbrojeń; do jej głównych działaczy należeli pacyfiści, lewicowi intelektualiści i politycy, jak: B. Russell (współtwórca i pierwszy przewodniczący), J.B. Priestley, M. Foot; 1958–63 organizowała coroczne masowe marsze wielkanocne między Londynem a ośrodkiem badań jądr. w Aldermaston; jej aktywność osłabła po zawarciu 1963 brytyjsko-amerykańsko-sow. układu o częściowym zakazie prób z bronią jądr.; odrodziła się 1980, protestując przeciw rozmieszczaniu amerykańskich pocisków Cruise i Pershing w Wielkiej Brytanii; mobilizowała opinię publiczną i wywierała duży wpływ na Partię Pracy (która 1960 i 1981 zgłaszała postulat jednostronnego brytyjskiego rozbrojenia nuklearnego).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia