Kaleta Józef
 
Encyklopedia PWN
Kaleta Józef, ur. 28 II 1925, Kasina Wielka, zm. 16 VI 2007, Wrocław,
ekonomista; specjalista w dziedzinie finansów;
od 1971 profesor Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (1967–95 kierował katedrą finansów, 1967–70 dziekan Wydziału Gospodarki Narodowej, 1970–79 prorektor, 1979–87 i 1990–93 rektor); członek: 1977–83 Międzynarodowego Instytutu Finansów Publicznych, 1977–82 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, 1981–90 prezydium Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN; 1990–96 przewodniczący Sekcji Nauk Ekonomicznych Centralnej Komisji do spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych przy Prezesie Rady Ministrów i prezydium Komitetu Prognoz „Polska w XXI w.”; 1989 uczestnik negocjacji Okrągłego Stołu (strona rządowa); 1989–2001 poseł na sejm; kierownik centralnych programów badawczych: 1985–90 Reforma systemu finansowego państwa, 1991–94 Rola finansów i bankowości w urynkowieniu gospodarki; autor prac z dziedziny finansów i polityki gospodarczej: Finanse przedsiębiorstw w warunkach reformy gospodarczej (1985), Droga do rynku (1990), Jak wyjść z kryzysu? Alternatywny program gospodarczy (1994).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia