Kairys Steponas
 
Encyklopedia PWN
Kairys Steponas, ur. 3 I 1879, k. Wiłkomierza, zm. 16 XII 1964, Nowy Jork,
polityk litew., z zawodu inżynier;
od 1923 wykładowca, 1939–43 profesor uniwersytetu w Kownie; od 1901 czołowy działacz Litew. Partii Socjaldemokr., reprezentant nurtu nar. w partii; od IX 1917 wiceprzewodn. Rady Litew. (Taryba); nie godząc się na znaczne ustępstwa wobec Niemców, składał rezygnację z Rady: I 1918 (na krótko) i VII 1918; 16 II 1918 sygnatariusz deklaracji niepodległości; 1920–27 poseł na sejm; potem w opozycji do rządów A. Smetony; podczas okupacji niem. od XI 1943 przewodn. Nacz. Litew. Kom. Wyzwoleńczego; w połowie 1944 emigrował do Niemiec, 1952 — do USA; działacz niepodległościowy, przywódca delegatury zagranicznej swej partii; autor wspomnień.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia