Kaczyński Lech
 
Encyklopedia PWN
Kaczyński Lech, ur. 18 VI 1949, Warszawa, zm. 10 IV 2010, Smoleńsk,
brat Jarosława, polityk, prawnik;
od 1996 profesor Uniw. Gdańskiego, od 1998 — ATK w Warszawie (od 1999 Uniw. Kard. Stefana Wyszyńskiego); od 1977 współpracownik KOR, od 1978 Wolnych Związków Zaw. Wybrzeża; 1986–87 sekr. Tymczasowej Komisji Krajowej, następnie Krajowej Komisji Wykonawczej, 1990–91 I wiceprzewodn. Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”; 1989 uczestnik negocjacji Okrągłego Stołu; 1989–91 senator; 1991–93 i 2001–02 poseł na sejm, także przewodn. komisji odpowiedzialności konstytucyjnej; 1991 min. stanu ds. bezpieczeństwa w Kancelarii Prezydenta RP; 1992–95 prezes NIK; 2000–2001 min. sprawiedliwości-prokurator generalny; 2001 współtwórca i do 2003 prezes ugrupowania Prawo i Sprawiedliwość (PiS); 2002–05 prezydent m.st. Warszawy; od XII 2005 prezydent RP; zginął w katastrofie lotniczej w drodze na uroczystości katyńskie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia