Kaczawskie, Pogórze
 
Encyklopedia PWN
obszar pagórkowaty; powierzchnie zrównań; stożki trzeciorzędowych wulkanów (Ostrzyca, 499 m); gł. rz. Kaczawa; kamieniołomy bazaltu; największe m. Bolesławiec.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia