Bolesławiec

Encyklopedia PWN

m. powiatowe w województwie dolnośląskim, na północno-zachodnim skraju Pogórza Kaczawskiego, nad Bobrem.
m. w woj. łódz. (pow. wieruszowski), nad Prosną;
pow. ziemski w północno-zachodniej części woj. dolnośląskiego;
Bóbr, Bobra, Bober, czes. Bobr,
rzeka w Polsce i Czechach (źródła), największy lewy dopływ Odry;
anhydryt
[gr., ‘bezwodny’],
anhydrytyt, anhydrytowiec,
monomineralna skała osadowa złożona głównie z minerału anhydrytu;
plemię na Dolnym Śląsku w X i na pocz. XI w.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia