Junimea
 
Encyklopedia PWN
Junimea
[żunịmia; rum., ‘młódź’],
rumuńskie towarzystwo lit., zał. 1863 w Jassach, od 1874 działające także w Bukareszcie;
ok. 1895 stało się ugrupowaniem polit., którego przedstawiciele formowali kolejne rządy; przez J. przewinęła się większość rumuńskich pisarzy tego okresu, np.: M. Eminescu, I.L. Caragiale, I. Creangă, I. Slavici; teoretykiem był T. Maiorescu; J. wychodziła z założenia, że instytucje demokr. torujące sobie drogę po 1848 są formami bez treści, gdyż kraj nie osiągnął odpowiadającego im poziomu rozwoju; głosiła autonomię elementu estetycznego i zwalczała sztukę zaangażowaną; wylansowała wielu młodych pisarzy, z jej pomocy korzystali m.in. Eminescu i Slavici; wydawała pismo „Convorbiri literare”.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia