Jonowie
 
Encyklopedia PWN
Jonowie, Íōnes,
jedno z plemion gr. (Grecy);
na tereny późniejszej Grecji przybyli w II tysiącl. p.n.e.; wypierani przez Dorów, skolonizowali część wybrzeża Azji Mniejszej (Jonia); dzięki kontaktom ze starymi cywilizacjami Wschodu (Asyria, Egipt) osiągnęli w VIII–VI w. wysoki poziom kultury, przyczynili się do rozwoju gr. literatury (epika, logografia), filozofii (jońska filozofia przyrody), sztuki i medycyny (Hipokrates).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia