Jaroszewicz Piotr
 
Encyklopedia PWN
Jaroszewicz Piotr, ur. 8 X 1909, Nieśwież, zm. w nocy z 31 VIII na 1 IX 1992, Warszawa,
działacz komunistyczny, generał, z zawodu nauczyciel.
Od 1943 oficer polityczny PSZ w ZSRR, 1944–45 zastępca dowódcy 1. armii WP ds. polityczno-wychowawczych; od 1944 w PPR, 1948–80 członek KC PZPR, 1970–80 członek Biura Politycznego KC; 1950–52 zastępca przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego; 1952–70 wicepremier i jednocześnie: 1952–55 minister górnictwa węglowego i 1955–70 stały przedstawiciel PRL w RWPG; 1970–80 premier; 1947–80 poseł na Sejm Ustawodawczy i Sejm PRL; 1981 usunięty z PZPR (uznany za jedną z osób ponoszących szczególną odpowiedzialność za kryzys społeczno-gospodarczy i polityczny w Polsce); 1984 na mocy uchwały sejmu pociągnięty do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu (postępowanie umorzono na mocy ustawy o amnestii); zamordowany wraz z żoną podczas napadu rabunkowego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia