Jakóbiec Marian
 
Encyklopedia PWN
Jakóbiec Marian, ur. 8 IX 1910, Hinowice k. Brzeżan, zm. 27 IV 1998, Wrocław,
historyk literatur słowiańskich;
od 1951 profesor uniwersytetu wrocł.; czł. prezydium Kom. Słowianoznawstwa PAN i Pol. Kom. Slawistów; rozprawy i artykuły z historii pol.-słow. stosunków lit. (Puszkin w Polsce 1939, Literatura rosyjska wśród Polaków w okresie pozytywizmu 1950, Literatura rosyjska w wykładach paryskich Mickiewicza 1956), o literaturze ukr. (Iwan Franko 1958, Literatura ukraińska 1963), także o folklorze słow. (Jugosłowiańska epika ludowa 1948); współautor i redaktor podręcznika Literatura rosyjska (t. 1–2 1970–71); współautor Dziejów literatur europejskich (t. 3, cz.1–2 1989–91).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia