Jahn Alfred
 
Encyklopedia PWN
Jahn Alfred, ur. 22 IV 1915, Lwów, zm. 1 IV 1999, Wrocław,
geograf, geomorfolog, badacz polarny.
Od 1949 profesor uniwersytetu wrocł. (1962–68 jego rektor); od 1971 czł. PAN (1970–80 przewodn. Kom. Badań Polarnych); były przewodn. Komisji Współczesnych Procesów Geomorfolog. Międzynar. Unii Geogr.; 1980–85 przewodn. Społ. Kom. Panoramy Racławickiej (gł. inicjator ponownego udostępnienia Panoramy); prowadził badania Grenlandii, Spitsbergenu, Alaski, Syberii i północnej Kanady; Wyżyna Lubelska (1956), Alaska (1966), Zagadnienia strefy peryglacjalnej (1970), Lód i zlodowacenia (1971), Główne cechy rzeźby Sudetów (1980).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia