Jackowski Tadeusz Gustaw
 
Encyklopedia PWN
Jackowski Tadeusz Gustaw, ur. 28 III 1889, Pomorzanowice, zm. 15 V 1972, Kraków,
ziemianin wielkopol., dyplomata;
1919–23 w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, m.in. 1923–26 radca, chargé ďaffaires poselstwa RP w Berlinie, 1926–29 dyr. Dep. Polit.-Ekon.; 1927 specjalny delegat rządu pol. na rokowania z Niemcami w sprawie zakończenia wojny celnej, zawarcia traktatu handl. i ustalenia zasad rozrachunku międzypaństw.; jego rozmowy z G. Stresemannem (16–23 XI 1927) doprowadziły do podpisania tzw. protokołu berlińskiego i krótkotrwałego odprężenia w stosunkach pol.-niem.; 1929–37 poseł RP w Belgii i Luksemburgu; autor wspomnień W walce o polskość (1972).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia