Jabłoński Henryk
 
Encyklopedia PWN
Jabłoński Henryk, ur. 27 XII 1909, Waliszew k. Łowicza, zm. 27 I 2003, Warszawa,
działacz socjalist. i komunist., historyk;
od 1948 profesor Uniwersytetu Warszawskiego; od 1952 członek PAN; od 1931 w PPS, 1945–48 czł. Rady Nacz., 1946–48 sekr., następnie wiceprzewodn. CKW; 1940 walczył pod Narwikiem, następnie w pol. ruchu oporu we Francji; 1971–81 czł. Biura Polit. KC PZPR; 1965–66 min. szkolnictwa wyższego, 1966–72 oświaty i szkolnictwa wyższego, 1972–85 przewodn. Rady Państwa; 1945–47 poseł do KRN, 1972–89 na sejm, 1983–90 przewodn. Rady Nacz. ZBoWiD; Polityka Polskiej Partii Socjalistycznej w czasie wojny 1914–1918 (1958), Pisma wybrane (t. 1–3, 1985–86).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia