Irkuckie Zagłębie Węglowe
 
Encyklopedia PWN
Irkuckie Zagłębie Węglowe, Irkụtskij ụgolnyj bassiẹjn,
zagłębie węglowe w azjat. części Rosji, w obwodzie irkuckim, w dorzeczu Angary;
pow. 37 tys. km2, zasoby do głęb. 600 m — 16,4 mld t; eksploatacja od końca XIX w.; obecnie gł. region wydobycia węgla w Syberii Wschodniej (ponad 20 mln t rocznie); w zachodniej części — węgiel brunatny, w części środkowej i wschodniej — kam.; eksploatacja gł. metodą odkrywkową; gł. ośr. — Czeremchowo.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia