Iran
 
Iran
pocz. I tysiąclecia p.n.e.
przybycie Persów
ok. 550–330 p.n.e.
panowanie Achemenidów
490, 480–479 p.n.e.
wojny perskie
334–331 p.n.e.
Aleksander III Wielki podbija Persję
53 r. p.n.e.
klęska Rzymu pod Carrhae
226–651/652
panowanie Sasanidów
637–651/562
podbój arabski
747
upadek Umajjadów
1220–57
podbój mongolski
koniec XIV w.
podbój Persji przez Timura
1502–1736
panowanie szyickich Safawidów
XIX w.
uzależnienie od państw europejskich
1905–11
rewolucja społeczna
1925–79
panowanie dynastii Pahlawi
1935
zmiana nazwy na Iran
13 VIII 1953
inspirowany przez Zachód zamach stanu
1 IV 1979
proklamowanie Islamskiej Republiki Iranu
4 IX 1980–20 VIII 1988
wojna iracko-irańska
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia