Interball
 
Encyklopedia PWN
Interball,
międzynar. misja kosm. przeznaczona do badań magnetosfery Ziemi i procesów jej oddziaływania z wiatrem słonecznym;
realizowana przez 2 pary satelita+subsatelita, z których pierwsza — ros. satelita Interball 1 (zw. sondą ogonową) wraz z czeskim subsatelitą Magion 4, wyniesiona 2 VIII 1995 w przestrzeń kosm. przez rakietę Mołnija, została umieszczona na silnie eliptycznej orbicie wnikającej w głąb ogona magnetosfery Ziemi, a druga — ros. satelita Interball 2 (zw. sondą zorzową) wraz z czeską subsatelitą Magion 5, wystrzelona 29 VIII 1996 przez rakietę Mołnija, została wprowadzona na orbitę przebiegającą przez obszar zorzowy magnetosfery Ziemi; zadaniem misji było przeprowadzenie pomiarów właściwości fiz. plazmy, cząstek wysokoenerg., fal, pól elektr. i magnet. w różnych obszarach magnetosfery, badań struktury i dynamiki magnetopauzy oraz obserwacji promieniowania rentgenowskiego i radiowego Słońca.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia