Instytut Badawczy Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju Społecznego
 
Encyklopedia PWN
Instytut Badawczy Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju Społecznego, United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD),
placówka badawcza ONZ, założona 1963, z siedzibą w Genewie;
założona 1963, z siedzibą w Genewie; opracowuje analizy, studia i raporty, bada wzajemne powiązania między ekonomicznymi i społecznymi czynnikami rozwoju, wskaźniki stopy życiowej i jakości życia, funkcjonowanie systemów żywnościowych w różnych krajach, społeczną sytuację uchodźców, problemy społecznej partycypacji w procesach rozwojowych oraz problemy planowania rozwoju na szczeblu lokalnym i regionalnym; działalność UNRISD jest finansowana z dobrowolnych dotacji rządów i prywatnych instytucji.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia