„Ilustrowany Kurier Codzienny”
 
Encyklopedia PWN
„Ilustrowany Kurier Codzienny”,
sensacyjny dziennik informacyjny, wyd. 1910–39 w Krakowie;
redaktor nacz. M. Dąbrowski; od 1924 wyd. przez koncern prasowy IKC; nakład do 160 tys. egz.; dodatki, m.in.: „Kurier Literacko-Naukowy”, „Dodatek Ilustrowany”; stałe kolumny: Kurier filmowy, Kurier gospodarczy itd.; drukowany w 5 wydaniach dziennie, miał 12 oddziałów miejscowych; po 1926 prorządowy; 1990 ukazały się 3 numery wyd. specjalnego: o Lwowie, Wilnie, Krakowie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia