Humanae vitae
 
Encyklopedia PWN
Humanae vitae,
encyklika Pawła VI o zasadach moralnych odnoszących się do przekazywania ludzkiego życia, ogłoszona 1968;
kładąc nacisk na podporządkowanie popędu płciowego relacjom osobowym i na chrześc. pojmowanie małżeństwa, H.v. potwierdziła prawo katolików do korzystania z naturalnych metod kontroli urodzin; H.v. spotkała się ze sprzeciwem części środowisk opiniotwórczych, w tym także niektórych katol., z powodu wynikających z niej praktycznych wskazań moralnych, takich jak: zakaz przerywania ciąży i stosowania antykoncepcji.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia