Paweł VI
 
Encyklopedia PWN
Paweł VI, Giovanni Battista Montini, błogosławiony, ur. 26 IX 1897, Concesio (prow. Brescia), zm. 6 VIII 1978, Rzym,
papież od 21 VI 1963.
2014 beatyfikowany; 1923 pracował w nuncjaturze warsz.; od 1954 arcybiskup Mediolanu, od 1958 kardynał; kontynuował i 1965 zakończył obrady Soboru Watykańskiego II; przeprowadził reformę organizacyjną i personalną Kurii Rzymskiej (1967) oraz reformę liturgii; duże znaczenie miało sformułowane przez Pawła IV „Credo ludu Bożego”; był zwolennikiem ewolucyjnego reformowania Kościoła i odnowy dostosowanej do nowych warunków (wł. accomodata renovatio); opowiadał się za zbliżeniem Kościoła do problematyki współcz. i rozwojem współpracy ekumenicznej, m.in. ożywił kontakty z Kościołem prawosł., 1964 utworzył Sekretariat dla Niechrześcijan, 1969 — dla Niewierzących; odbył wiele podróży, w tym jako pierwszy z papieży — do Ziemi Świętej (1964); stosunek ds. społ. i społ. doktryny Kościoła wyraził w encyklice Populorum progressio (1967), problemy moralne podjął w Humanae vitae (1968), dyscypliny kośc. w Sacerdotalis coelibatus (1968).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia