Hui
 
Encyklopedia PWN
Hui, Huizu,
grupa etniczna mieszkająca w Chinach, gł. w regionie autonomicznym Ningxia;
ok. 10 mln; Hui etnicznie są tożsami z Dunganami; wyznają islam sunnicki; od Chińczyków przejęli język chiń., zachowując religię i związane z nią wzorce kulturowe; ubierają się jak Chińczycy, odróżnić ich można po białych czapeczkach; są potomkami zasymilowanych imigrantów muzułm. lub autochtonów, którzy przeszli na islam w wyniku kontaktów z muzułmanami; w XIX w. wybuchały kilkakrotnie powstania zbrojne Hui przeciwko władzy centralnej; zamieszkują gł. miasta północnych Chin; zajmują się handlem, rzemiosłem oraz rolnictwem (specjalizacja ogrodnicza i sadownicza); uprawiają mak i palą opium; ich meczety są zbud. w stylu architektury chiń.; kontynuują tradycje modelu wielkiej rodziny; wielożeństwo jest praktykowane rzadko; sztuki plast. rozwijają się dzięki twórczości tradycyjnie wykonywanej przez kobiety (haft, malarstwo akwarelowe o tematyce obrzędowej i symbol.).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia