Hirschman Albert Otto
 
Encyklopedia PWN
Hirschman
[hı̣rszmən]
Albert Otto, ur. 7 IV 1915, Berlin, zm. 11 XII 2012, Ewing Township (stan New Jersey),
ekonomista amerykański, pochodzenia niemieckiego;
autor analizy zrównoważonego wzrostu oraz krytyk neoklasycznych hipotez na temat skutecznego zachowania się podmiotów gospodarczych; od 1941 w USA; wykładowca Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku, Uniwersytetu Harvarda w Cambridge, Uniwersytetu Princeton; przeciwstawia się neoklasycznym poglądom o zrównoważonym rozwoju gospodarczym, kładąc nacisk na uruchamianie ukrytych, rozproszonych lub dotychczas źle wykorzystywanych zasobów i możliwości produkcyjnych; wg Hirschmana wzrost gospodarczy to zjawisko ze swej natury nie mogące być w równowadze; natomiast istnieje aktywna nierównowaga, która może doprowadzić do transformacji całego zbioru działań gospodarczych; w The Strategy of Economic Development (1958) Hirschman operuje pojęciami zaczerpniętymi z analizy F. Perroux: punkty wzrostu, efekty zarażenia i polaryzacji; uważa, że przy analizie rzeczywistych mechanizmów skuteczności rynku nie można redukować zachowań rynkowych do teorii poszukiwań indywidualnych korzyści; podkreśla ważność takich czynników modyfikujących funkcjonowanie rynku, jak kooperacja i lojalność (Exit, Voice and Loyality 1970).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia