Hess Moses (Moritz)
 
Encyklopedia PWN
Hess Moses (Moritz), ur. 21 VI 1812, Bonn, zm. 6 IV 1875, Paryż,
niem. publicysta, działacz robotniczy;
przebywając we Francji, zetknął się z myślą socjalist., szybko jednak zajął stanowisko młodoheglowskie; 1864 związał się z Powszechnym Niem. Związkiem Robotników; w opinii H. narastanie sprzeczności społ. musiało doprowadzić do pojawienia się ruchu socjalist. zmierzającego do urzeczywistnienia ideału nowego społeczeństwa poprzez rewolucję społ.; w filozofii H. rewolucja nie miała charakteru przewrotu zbrojnego, mieściła się gł. w sferze ducha; ostatnie prace, które poświęcił problematyce żydowskiej, wywarły wpływ na ukształtowanie się doktryny syjonizmu; Pisma filozoficzne 1841–1850 (1963).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia