Hanower
 
Encyklopedia PWN
Hanower, Hannover Wymowa,
m. w północnej części Niemiec;
stolica kraju związkowego Dolna Saksonia. W XII w. rezydencja Henryka Lwa; osada targowa wzmiankowana 1163, zniszczona 1189 przez Henryka IV, odzyskała znaczenie w XIII w.; prawa miejskie 1241; w XIV w. czł. Hanzy; od 1636 rezydencja książąt, elektorów, od 1814 królów Hanoweru; od 1866 należał do Prus; po 1871 rozwój przemysłu. ważny ośrodek przem., handl., nauk. i kult.; przemysł środków transportu (samochody, lokomotywy, wagony), gumowy, maszyn., elektrotechniczny (zakłady Telefunken), chem., włók., spoż. (czekolada, wyroby cukiernicze); międzynar. targi przem. (jedne z największych w świecie); ważny węzeł kol. i drogowy; lotnisko; szkoły wyższe (m.in. med., pedag., adm.-ekon., muz.-teatr.); muzea (m.in. Niedersächsisches Landesmuseum, Spengler-Museum); kościoły (XIV, XVII w.), ratusz (XV w.), zamek (XVII, XIX w.), kamienice z XVIII w. W pobliżu Hanoweru rezydencja Herrenhausen z barok. pałacem (zniszczony 1945; zachowane: galeria i oranżeria) i ogrodem w stylu hol. (1628–97) z licznymi urządzeniami wodnymi.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia