Haller Albrecht
 
Encyklopedia PWN
Haller Albrecht von, ur. 16 X 1708, Berno, zm. 12 XII 1777, tamże,
szwajcarski fizjolog i anatom, pisarz, tworzący w języku niemieckim.
1736–53 profesor anatomii, medycyny i botaniki uniw. w Getyndze, 1753–77 — uniw. w Bernie; twórca podstaw współcz. fizjologii jako odrębnej nauki; w dziele Elementa physiologiae corporis humani (t. 1–8 1757–82) zawarł całokształt ówczesnej wiedzy z zakresu fizjologii, pierwszy określił terminem fizjologia ogół czynności zdrowego organizmu; twórca pojęć pobudliwość i wrażliwość; liczne obserwacje z zakresu anatomii i embriologii; zwolennik preformacji; autor podręcznika Primae lineae physiologiae (1747), będącego w użyciu jeszcze na pocz. XIX w., a także utworów poet. i powieści.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia