Gwinea. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Gwinea. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 1990 Gwinea jest republiką, z prezydentem, wybierany w wyborach powszechnych na 5-letnią kadencję, jako głową państwa i szefem rządu. Władza ustawodawcza należy do 1-izbowego parlamentu (Zgromadzenia Narodowego), w skład którego wchodzi 114 deputowanych pochodzących z wyborów powszechnych. Organem władzy wykonawczej jest powoływany przez prezydenta rząd, którego pracami kieruje premier.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia