Gwardia Ludowa WRN
 
Encyklopedia PWN
Gwardia Ludowa WRN (GL WRN),
konspiracyjna organizacja wojsk., utworzona X 1939 przez PPS-WRN;
komendant gł. — K. Pużak („Bazyli”), sekr. generalny PPS-WRN. Od 1940 formalnie wchodziła (na zasadach autonomii) w skład ZWZ-AK; prowadziła sabotaż, dywersję, działania partyzanckie (m.in. oddziały S. Wencla „Twardego”, G. Woźnicy „Hardego”, Z. Aleksandrowicza „Huragana”, oraz, w rejonie Oświęcimia, akcję pomocy więźniom obozu koncentracyjnego Auschwitz. Od 1942 działała — jako służba pomocnicza GL WRN (OW PPS) i Milicji Robotniczej Polskiej Partii Socjalistycznej-Wolność, Równość, Niepodległość — Wojsk. Służba Kobiet (komendantka gł. — L. Woliniewska „Joanna”). Zgrupowania OW PPS w 16 okręgach PPS-WRN liczyły VI 1944 42 tys. (najwięcej w okręgach: Zagłębie Dąbrowskie, Kraków, Tarnów, Radom), a Wojsk. Służba Kobiet — 5 tys. członków. Oddziały OW PPS walczyły w akcji Burza, powstaniu warsz. i podczas ofensywy styczniowej 1945; w tymże miesiącu kierownictwo PPS-WRN rozwiązało organizację. Organy prasowe: „Gwardia Ludowa”, następnie „Do szeregu”.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia