Guadalajara
 
Encyklopedia PWN
Guadalajara
[guadalahạra] Wymowa,
m. w środkowym Meksyku, na obszarze Mesy Centralnej, na wys. ok. 1550 m;
stolica stanu Jalisco. Założone ok. 1530, od 1542 — w obecnym miejscu; w okresie kolonialnym stol. prow. Nowa Galicja w wicekrólestwie Nowa Hiszpania; od 1549 siedziba biskupstwa, od 1863 — arcybiskupstwa. drugie po Meksyku miasto kraju; jeden z gł. ośr. przem. i nauk. Meksyku; przemysł włók., maszyn., metal., chem., odzieżowy, skórz.-obuwniczy, szklarski; rzemiosło; ważny węzeł komunik., w tym port lotn. o międzynar. znaczeniu; 2 uniw. (zał. 1792 i 1935); ośr. turyst.; muzea, m.in. dom-muzeum malarza J.C. Orozco; liczne kościoły z XVI–XVIII w. (m.in. katedra 1571–1618, Santa Monica 1720–33), pałac gubernatora (1. poł. XVII w.), budynek seminarium (1. poł. XVIII w. — ob. muzeum), sądu (2. poł. XVIII w.), zespoły szpitalne z kościołami (XVIII, XIX w.) — szpital Cabána wpisany na Listę Świat. Dziedzictwa Kult. i Przyr. UNESCO.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia