Grzegorz XIII
 
Encyklopedia PWN
Grzegorz XIII, Ugo Boncampagni, ur. 1 I 1502, Bolonia, zm. 10 IV 1585, Rzym,
papież od 1572.
1531–39 wykładowca prawa na uniwersytecie w Bolonii; 1546 i 1561 pełnomocnik Kurii na soborze w Trydencie; od 1546 kardynał, legat papieski w Hiszpanii; jako papież reorganizował Kościół zgodnie z postanowieniami soboru trydenckiego, dążył do utrzymania prawowierności (reforma prawa kościelnego, ustanowienie cenzury teologicznej) wraz z wychowaniem kościelnym (szkoły jezuickie, misje); wspierał europejską kontrreformację i prześladowania protestantów (Francja, Polska, Niderlandy); 1582 zreformował kalendarz (kalendarz gregoriański).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia