Grabowski Zbigniew Ryszard
 
Encyklopedia PWN
Grabowski Zbigniew Ryszard, ur. 11 VI 1927, Warszawa, zm. 28 I 2017, tamże,
chemik;
od 1965 profesor w Instytucie Chemii Fizycznej PAN, od 1993 — w Szkole Nauk Ścisłych przy PAN; od 1948 członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego, od 1977 członek Niemieckiej Akademii Przyrodników w Halle, od 1980 — Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk (współzałożyciel), od 1982 — TNW, 1983 wybrany na członka PAN (zatwierdzony przez Radę Państwa dopiero 1988); główne prace w dziedzinie elektrochemii, kinetyki chemicznej, fotochemii i spektroskopii; Grabowski odkrył wpływ silnego pola elektrycznego warstwy podwójnej na reaktywność cząsteczek, rozpoznał i opisał nowy typ molekularnych stanów elektronowo wzbudzonych (tzw. TICT, ang. twisted intra-molecular charge transfer state); jest współtwórcą szybkich i ultraszybkich spektrofotometrów; laureat licznych nagród, m.in. 1992 Nagrody im. A. Jurzykowskiego, 1994 Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia