Gini Corrado
 
Encyklopedia PWN
Gini
[dżịni]
Corrado, ur. 23 V 1884, Motta di Livenza k. Treviso, zm. 13 III 1965, Rzym,
włoski statystyk, demograf i socjolog;
twórca miernika nierówności dochodów (nierówności dobrobytu), zwany współczynnikiem Giniego; teoretyk i ideolog faszyzmu (The Scientific basis of Fascism, „Political Science Quarterly” 1927); od 1925 profesor Uniwersytetu Rzymskiego „La Sapienza”; od 1962 członek Narodowej Akademii Rysiów; założyciel (1920) i redaktor naczelny czasopisma statystycznego „Metron”; od 1926 dyrektor Włoskiego Instytytu Statystycznego (ISTAT); 1928 założył Szkołę Statystyki, a 1936 zorganizował Wydział Statystyki, Demografii i Rachunkowości na Uniwersytecie Rzymskim „La Sapienza”; 1929 założył Włoski Komitet Studiów nad Problemami Ludnościowymi; od 1937 prezes Włoskiego Towarzystwa Socjologicznego, 1941–45 i od 1949 — Włoskiego Towarzystwa Statystycznego.
Gini przedstawił miernik nierówności dochodów 1912 w artykule Variabilità e mutabilità; wartość współczynnika Giniego zawiera się między 0 i 1, gdzie 0 oznacza doskonałą równość dochodów (wszyscy osiągają dochód tej samej wysokości), a 1 — doskonałą nierówność (jedna osoba uzyskuje cały dochód, inna żadnego); indeks Giniego jest wyrażany procentowo i stanowi wynik przemnożenia współczynnika Giniego przez 100; może być liczony dla poszczególnych krajów w danym okresie, ale służy również do porównań międzynarodowych; główne prace: I fattori demografici dell’evoluzione delle nazioni (1912), Patologia economica (1924), Nascita, evoluzione e morte delle nazioni: la teoria ciclica della popolazione e i vari sistemi di politica demografica (1930), Memorie di metodologia statistica (t. 1–2 1955–60).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia