„Gazeta Grudziądzka”
 
Encyklopedia PWN
„Gazeta Grudziądzka”,
pismo informacyjno-polit., wyd. (3 razy w tygodniu) 1894–1939 w Grudziądzu, od III 1939 w Poznaniu pod nazwą „Gazeta Ludowa dawniej Gazeta Grudziądzka”;
założyciel i wydawca W. Kulerski; 3 mutacje, liczne dodatki (m.in. „Przyjaciel Dziatwy”, „Robotnik”, „Gospodarz”); bardzo popularna, wysokonakładowa (1914 — 128,5 tys. egz.); związana z ruchem lud., nawoływała do utrzymania ziemi w rękach pol., atakowała kler niem. za germanizację, a kler pol. i endecję za ugodowość w sprawach nar.; szykanowana przez władze; w okresie międzywojennym związana z PSL „Piast”, następnie z SL.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia