Gawlina Józef Feliks
 
Encyklopedia PWN
Gawlina Józef Feliks, ur. 18 XI 1892, Strzybnik (Opolskie), zm. 21 IX 1964, Rzym,
arcybiskup;
w czasie I wojny świat. w armii niem.; organizator i 1927–29 dyr. Katol. Agencji Prasowej, od 1929 dyr. Akcji Katol. w diecezji katow.; od 1933 biskup polowy WP; od IX 1939 na emigracji, początkowo we Francji; opiekun wychodźstwa pol., 1942 organizator drukarni i wydawnictwa Biskupstwa Polowego na Bliskim Wschodzie (po wojnie — Katol. Ośr. Wydawniczy „Veritas” w Londynie); założyciel (1947) instytutu wydawniczego Hozjanum w Rzymie, organizator Centralnego Ośr. Emigracji Pol. i Pol. Inst. Hist.; od 1949 wydawca i redaktor „Duszpasterstwa Polskiego za Granicą”; współtwórca pol. misji katol. m.in. w Argentynie, Australii, Chile, RPA, Tanzanii, Szwecji.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia