Galacja
 
Encyklopedia PWN
Galacja, gr. Galatía, rzym. Galatia,
w starożytności kraina w środkowej Azji Mniejszej, obejmująca część terytoriów wchodzących uprzednio w skład Frygii i Kapadocji;
Galacja graniczyła na północy z Bitynią i Paflagonią, na wschodzie z Pontem, na południu z Kapadocją i Likaonią, na zachodzie z Frygią Zachodnią; do wyodrębnienia Galacji doszło po najeździe celtyckich Galatów ok. 277 p.n.e. (stąd nazwa, która przetrwała do VII w. n.e.); początkowo stanowiła zbiór luźno ze sobą związanych państewek celtyckich, od ok. 62 r. p.n.e. zjednoczonych za zgodą Rzymu w jednolitą monarchię z królem Dejotarem; jego następca, Amyntas, rozszerzył zasięg terytorialny Galacja; od 25 r. p.n.e. prowincja rzymska; Galacja stanowiła teren działalności Pawła z Tarsu (Listy do Galatów).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia