Gać
 
Encyklopedia PWN
Gać,
w. gminna w woj. podkarpackim, w pow. przeworskim, na Podgórzu Rzeszowskim, nad Markówką (dorzecze Wisłoka);
w okresie międzywojennym ośr. silnych wpływów ZMW RP „Wici” i SL, znany z aktywności społ.-polit. mieszkańców; 1932–39 siedziba wiejskiego Uniw. Orkanowego, kierowanego przez I. Solarza. W 1904–05 zbadano odkryte tu cmentarzysko ciałopalne z okresu rzym. od którego nazwa kultury przeworskiej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia