Funkcja
 
Funkcja.
Wykres funkcji rzeczywistej y = f (x) określonej w przedziale [a, b] i przyjmującej wartości w przedziale W
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia