Fundusz Aprowizacyjny
 
Encyklopedia PWN
Fundusz Aprowizacyjny,
fundusz utworzony w Polsce X 1945 przy Ministerstwie Aprowizacji i Handlu w celu finansowania zakupu żywności na wolnym rynku na potrzeby aprowizacji reglamentowanej, premiowania pracowników i chłopów realizujących świadczenia rzeczowe;
działał do 1949.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia