Frankl Victor Emil
 
Encyklopedia PWN
Frankl Victor Emil, ur. 26 III 1905, Wiedeń, zm. 2 IX 1997,
austr. psychiatra i psychoterapeuta;
twórca trzeciego nurtu psychoterapii wiedeńskiej (po psychoanalizie S. Freuda i psychologii indywidualnej A. Adlera), przedstawiciel podejścia egzystencjalno-humanist. we współcz. psychologii; oprac. nową metodę terapeutyczną, zw. logoterapią oraz jej podstawy teoret. — logoteorię; za jedną z podstawowych potrzeb człowieka uznawał dążenie do znalezienia sensu życia, a jego utratę — za ważny czynnik patogenny nerwicy; Ärztliche Seelsorge (1946), Der Mensch auf der Suche nach dem Sinn (1946), Nieuświadomiony Bóg (1948, wyd. pol. 1978), Homo Patiens (1950, wyd. pol. 1984), Der Wille zum Sinn (1972).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia