Fogel Robert William
 
Encyklopedia PWN
Fogel Robert William Wymowa, ur. 1 VII 1926, Nowy Jork, zm. 11 VI 2013, Oak Lawn (stan Illinois),
ekonomista amerykański; współtwórca i jeden z głównych przedstawicieli kliometrii;
1965–75 i od 1981 profesor Uniwersytetu w Chicago, 1975–81 Uniwersytetu Harvarda w Cambridge; reprezentant nowego kierunku historiograficznego kliometrii; zwolennik myślenia „kontrfaktycznego”, w pracach badawczych budował modele ekonometryczne, alternatywne w stosunku do zjawisk, które faktycznie się zdarzyły; uważał, że badacz dziejów gospodarczych nie może bezkrytycznie czerpać z informacji źródłowych, ale powinien je przetwarzać teoretycznie przy użyciu metod kwantytatywnych, pozwalających wymierzyć siłę oddziaływania poszczególnych zmiennych i tym samym wyjaśnić historyczny przebieg zjawiska, a nie tylko je opisać; prace na temat roli instytucji i norm prawnych w rozwoju gospodarczym; Railroads and American Economic Growth (1972), Without Consent on Contract. The Rise and Fall of American Slavery (t. 1 1989, t. 2–5 1992); 1993 (wraz z D.C. Northem) otrzymał Nagrodę Nobla za zastosowanie teorii ekonomicznych i metod jakościowych do objaśniania przemian gospodarczych i instytucjonalnych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia