Finlandia
 
Finlandia
I tysiąclecie n.e.
napływ Finów
XII–XIII w.
krucjaty i chrystianizacja
XIII w.–1809
panowanie szwedzkie
1323
granica w Karelii
1581
szwedzkie Wielkie Księstwo
XVI w.–1809
wojny szwedzko-rosyjskie
1809–1917
rosyjskie Wielkiej Księstwo
XIX w.
fennomani
6 XII 1917
proklamacja niepodległości
1918–1920
wojna z sowiecką Rosją
XI 1939–III 1940
wojna zimowa
VI 1941–IX 1944
wojna sowiecko-fińska
1945–1989
„finlandyzacja”
1995
przystąpienie do UE
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia