Fermiego powierzchnia
 
Encyklopedia PWN
Fermiego powierzchnia,
fiz. pojęcie używane w teorii ciała stałego, oznaczające powierzchnię stałej energii w przestrzeni pędów, oddzielającą zapełnione poziomy energ. od niezajętych;
odgrywa istotną rolę przy opisie właściwości fiz. metali.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia